Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rozbiorą tamy bobrowe na Malinie i Strudze

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, za pośrednictwem Nadzoru Wodnego w Łęczycy uprzejmie informuje, że w dniu 26.11.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pt. ?Prace interwencyjne na rzekach i kanałach na terenie Zarządu Zlewni w Łowiczu:
– zabudowa wyrw na Kanale Północnym, gm. Łęczyca, pow. łęczycki (km 8+958-9+054)
– rozbiórka tam bobrowych rz. Struga w km 0+000 – 15+283, gm. Piątek, rz. Malina w km 4+455 – 17+625 gm. Piątek, Kanał Moszczenica-Malina w km 0+000 – 3+360″
z wykonawcą Firmą: Usługi Transportowo Melioracyjne Izabela Wawer. ul. Grodzieńska 25/29; 94-010 Łódź.
W związku z powyższym zawiadamiamy Państwa, że z dniem podpisania umowy Wykonawca przystępuje do realizacji w/w zadania, w tym zwłaszcza oczekiwanej rozbiórki tam bobrowych w miejscowościach Mchowice i Goślub, zgodnie z uzyskaną decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Rozbiórka musi zostać zakończona do 30 listopada 2018 roku.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Państwa o poinformowanie w sposób’ zwyczajowo przyjęty zainteresowanych mieszkańców z Waszego terenu o realizacji w/w robót.

pismo

Skip to content