Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sołectwo na plus – pięć grantów dla Gminy Piątek

14 mln złotych – taką kwotą w tym roku samorząd województwa wesprze rozwój sołectw w Łódzkiem! To pieniądze na inwestycje i pomysły zgłoszone przez sołtysów: na nowe świetlice wiejskie, place zabaw i miejsca do spotkań itp.
Zakończono właśnie ocenę projektów i wybrano najlepsze w dwóch programach: Sołectwo na plus i Infrastruktura Sołecka Na Plus. W pierwszym sołectwa otrzymają granty w wysokości do 12 tys. zł, w drugim – do 100 tys. zł.
Zainteresowanie, tak jak, kwota wsparcia, było rekordowe: w obu konkursach wpłynęło łącznie ponad 2000 wniosków. Zarząd województwa zatwierdził najwyżej oceniane projekty – 63 duże granty i niemal 700 małych. Wśród sołectw, które otrzymały granty po 12 tys. zł znalazło się 5 sołectw w terenu Gminy Piątek – są to: Bielilce-Broników, Górki Pęcławskie, Konarzew, Orenice i Pokrzywnica (na liście rezerwowej – sołectwo Piątek).

Niestety żadne ze złożonych przez nasze sołectwa zgłoszeń w konkursie „Infrastruktura sołecka na plus” nie otrzymało grantu.

Skip to content