Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spółka Wodna w Piątku otrzyma dotację

W dniu 20 czerwca  2023 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa dotacji zawarta pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Wojciech Frątczak – Dyrektor Departamentu Rolnictwa  i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminną Spółką Wodną w Piątku wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami pod pozycją 12218 prowadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowaną przez Józefa Różalskiego – Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej oraz Małgorzatę Gabryelczak – Sekretarza Zarządu Spółki Wodnej.

Dotujący zobowiązuje się do przekazania Gminnej Spółce Wodnej w Piątku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 39 526,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Sułkowice Pierwsze, Pokrzywnica, Włostowice, Górki Pęcławskie, Witów, Żabokrzeki, Śladków Podleśny, Janków, Orenice, Rogaszyn.
Spółka Wodna przewiduje w 2023 roku do konserwacji 10470 mb rowów za łączną kwotę 79 056,30 zł. Władze Gminnej Spółki Wodnej w Piątku wraz z Sołtysami wykonują działania na rzecz Spółki całkowicie nieodpłatnie. Właściwe utrzymywanie urządzeń melioracyjnych przynosi korzyści każdemu rolnikowi naszej Gminy. Wobec powyższego prosimy o angażowanie się oraz wspieranie działań Gminnej Spółki Wodnej.

Skip to content