Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie z autorem książek o Piątku

We wtorek, 5 listopada 2019 roku uczniów klas trzecich odwiedził pan Stanisław Cisak – autor książek o Piątku. Spotkanie odbyło się w ramach innowacji pedagogicznej pt. ,,Czytanie potrzebne jak drugie śniadanie ?? autorstwa pani Małgorzaty Tomczyk i pani Arlety Osieckiej.

Pan Cisak jest autorem książek  o dziejach Piątku i okolic, a także byłym nauczycielem i dyrektorem  ZSMR im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku. Do Jego prac należą takie pozycje jak: ,,Środek Polski?, ,,Piątek z dziejów miasta i okolic??, ,,Ludzie i czasy środka Polski??. Książki są owocem wielu lat żmudnej pracy historyka, jak również  miłośnika tej ziemi, który zebrał ogromną ilość informacji, materiałów o najdawniejszych dziejach, o martyrologii oraz współczesnych problemach i troskach mieszkańców. W poszczególnych rozdziałach  znaleźć można nazwiska wybitnych postaci pochodzących  z tych okolic, a także ludzi pracujących tu dawniej i dziś.

Spotkanie nie mogło się odbyć  bez pytań publiczności do autora, na które Pan Stanisław Cisak udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Należały do nich takie pytania jak: ,,Co skłoniło Pana do napisania książek?, Jak długo Pan pisał pierwszą książkę?, Ile czasu spędził Pan na zbieraniu materiałów??.

Uczniowie dziękują za przesympatyczne, autorskie spotkanie z elementami troski o wychowanie do wartości, o szacunku dla rodziców, dziadków i innych ludzi.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content