Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Terminarz polowań zbiorowych KŁ „Bażant”

Zarząd Koła Łowieckiego ?Bażant? w Łęczycy uprzejmie zawiadamia o terminach planowanych w sezonie łowieckim 2019/2020 polowań zbiorowych.
Na terenie obwodu łowieckiego nr 41 leżącego w Gminie Piątek planowane są polowania zbiorowe, w następujących terminach:
– 23 listopada 2019 r.
– 7 grudnia 2019 r.
– 8 grudnia 2019 r.
– 21 grudnia 2019 r.
– 22 grudnia 2019 r.
– 4 stycznia 2020 r.
– 5 stycznia 2020 r.
– 18 stycznia 2020 r.
– 19 stycznia 2020 r.
– 1 luty 2020 r.
– 2 luty 2020 r.

Polowania będą odbywały się w godz. od 7:30 do 16:00.

Z uwagi na fakt, iż w/w terminach będą odbywały się polowania na dzika, polowania organizowane w 2019 roku będą miały status polowań sanitarnych. W przypadku wyznaczenia przez Wojewodę Łódzkiego konieczności realizacji polowań sanitarnych na naszym obwodzie również w roku 2020, w w/w terminach w roku 2020 polowania będą miały również status polowań sanitarnych.

Jednocześnie Zarząd Koła zastrzega możliwość odwołania poszczególnych polowań lub zmiany ich terminu ze względów organizacyjnych lub wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ponadto w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 42 b ust. 1 e ustawy Prawo łowieckie informuję, iż ewidencja pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w naszym Kole prowadzona jest w systemie elektronicznym. Informacje w nim zawarte mogą być udostępnione przez administratora systemu Polski Związek Łowiecki na pisemny wniosek zgodnie zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów

Skip to content