Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwa budowa pasywnego budynku przedszkola

W Piątku trwają prace związane z budową pasywnego budynku przedszkola. Inwestycja jest dotowana z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 20214-2020 kwotą blisko 4 mln złotych. Wysokość dofinansowania stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, który obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego budynku przedszkola.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy powstanie nowoczesny obiekt służący najmłodszym mieszkańcom ? przedszkole. Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum. Budynek posiadał będzie powierzchnię użytkową ok. 1060 m2 i pełnić będzie funkcję edukacyjną i opieki dziennej ? przedszkole gminne dla 165 dzieci. W obiekcie zatrudnionych będzie 20 pracowników. Budynek dostosowany będzie również do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w tym ruchowej.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.
Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Realizację inwestycji prowadzi wybraną w drodze przetargu firma John-Bud z Łodzi. We wrześniu miało miejsce przekazanie placu budowy wykonawcy. Po etapie przygotowań prace budowlane ruszyły pełną parą. W ostatnim czasie miało miejsce wylewanie betonu pod płytę nośną budynku.

W związku z prowadzoną budową w rejonie kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Szkolnej w Piątku występują ograniczenia i utrudnienia w ruchu drogowym. Urząd Miejski apeluje o zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się w rejonie budowy.

Skip to content