Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku

Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.

Postęp robót budowlanych na koniec września 2019 r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. W znaczącej części zakończono docieplanie ścian zewnętrznych i wymianę okien w budynku gimnazjum, kontynuowane są roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych szkoły podstawowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie. Zakończono roboty dociepleniowe – elewacyjne wszystkich elewacji wschodnich obiektu. W najbliższym czasie planowane jest kontynuowanie wymiany okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w obiekcie oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

W najbliższych miesiącach planowane jest pierwsze fakturowanie robót budowlanych i w związku z tym wystąpienie do Instytucji Zarządzającej ? RPO WŁ o wypłatę zaliczki.

Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, przełoży się na efektywne wykorzystanie posiadanych zdolności rozwojowych gminy Piątek, w szczegółach będzie prowadzić do:

  • Poprawy stanu powietrza atmosferycznego
  • zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku;
  • poprawy jakości życia mieszkańców

Zrealizowanie projektu pozytywnie wpłynie na uruchomienie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz poprawi jej konkurencyjność i postrzeganie, jako obszaru o uregulowanym ładzie przestrzennym.

Skip to content