Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Umowa podpisana! Czas na realizację projektów

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. Prezes LGD „POLCENTRUM” Aneta Królikowska podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego, na realizację projektu grantowego Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020: „Wydanie trzech publikacji o obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Grantobiorcami w ramach projektu są:
– OSP w Piątku, tytuł projektu: „ZA PAN BRAT Z HISTORIĄ RUCHU POŻARNICZEGO W PIĄTKU”
– OSP Popów Głowieński, tytuł projektu: „WYDANIE PUBLIKACJI O OBSZARZE LGD W FORMIE KALENDARZA STRAŻACKIEGO”.
– Gmina Stryków, tytuł projektu: „FOLDER TURYSTYCZNY PO GMINIE STRYKÓW”

Niebawem Grantobiorcy rozpoczną realizację swoich zamierzeń.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content