Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Umowa podpisana! Czas na realizację projektów

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. Prezes LGD „POLCENTRUM” Aneta Królikowska podpisała umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego, na realizację projektu grantowego Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020: ?Wydanie trzech publikacji o obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju?.

Grantobiorcami w ramach projektu są:
– OSP w Piątku, tytuł projektu: ?ZA PAN BRAT Z HISTORIĄ RUCHU POŻARNICZEGO W PIĄTKU?
– OSP Popów Głowieński, tytuł projektu: ?WYDANIE PUBLIKACJI O OBSZARZE LGD W FORMIE KALENDARZA STRAŻACKIEGO?.
– Gmina Stryków, tytuł projektu: ?FOLDER TURYSTYCZNY PO GMINIE STRYKÓW?

Niebawem Grantobiorcy rozpoczną realizację swoich zamierzeń.

Skip to content