Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2018 roku

Gmina Piątek w 2018 roku zrealizowała zadanie pn.:  ?Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2018 roku?.
Całkowity koszt zadania: 53 041,76 zł.  Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 47 737,00 zł ?Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi?.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 110,518 Mg
w tym:
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 60,250 Mg z 12 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 50,268 Mg  z 15 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content