Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W gminie Piątek – kolejne budynki bez azbestowego dachu

 

Gmina Piątek w 2020 roku realizuje zadanie pn.: ?Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2020 roku?.
Całkowity koszt zadania: 28 584,24 zł.  Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 24 300,00 zł ?Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi?.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 53,200 Mg w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 30,480 Mg z 10 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 22,720 Mg  z 15 nieruchomości.

www.zainwestujwekologie.pl

Informacja

Skip to content