Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piekarach kończą realizację grantu sołeckiego

W Piekarach, na działce po byłej OSP dobiegają końca prace związane z realizacją grantu sołeckiego „Miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w Piekarach”. Projekt realizowany był na podstawie umowy zawartej przez Gminę Piątek z Województwem Łódzkim.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa Piekary, dofinansowaniu kwotą 10 tys. zł przez Województwo Łódzkie i wkładowi własnemu Gminy Piątek w kwocie 6 360 zł na działce w Piekarach powstało boisko. W ramach realizacji projektu grantowego po uporządkowaniu działki, teren został ogrodzony. Zakupiono też i zainstalowano dwie bramki oraz piłkochwyty. Na boisku i części działki wysiano również zakupioną w ramach projektu trawę. Dodatkowo, z inicjatywy mieszkańców, wzdłuż ogrodzenia nasadzono iglaki.
Zanim wzejdzie i trawa musi minąć trochę czasu, dlatego pierwszy mecz na nowym boisku zaplanowano dopiero na wiosnę przyszłego roku.

Skip to content