Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W podstawówce w Piątku lekcja matematyki po niemiecku

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się lekcja otwarta pt. ?Matematyka po niemiecku? w ramach Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego. W zajęciach uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze: Samorządowej Szkoły Podstawowej im Władysława Łokietka z Topoli Królewskiej, Szkoły Podstawowej z Błonia, Szkoły Podstawowej z Leźnicy Małej, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z Czernikowa, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku jako gospodarze lekcji otwartej. Zajęcia poprowadziły nauczycielki matematyki p. Barbara Wasiak i języka niemieckiego p. Wioletta Czarnecka we współpracy z p. Agnieszką Psiurską ? Wujcik i p. dyrektor K. Grabowską.

Tematem lekcji był ?Kalendarz ? ein Kalender?. Celem  głównym zajęć było doskonalenie umiejętności matematycznych i językowych. Celami szczegółowymi były: znajomość nazw dni tygodnia; znajomość  nazw i numerów kolejnych miesięcy oraz liczby ich dni znajomość  liczebników głównych, stosowanie cyfr rzymskich do oznaczania miesięcy, wykonywanie obliczeń kalendarzowych na dniach, dodanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb naturalnych, czytanie tekstu ze zrozumieniem, współpraca w grupie, parze; nauka przez zabawę.

Zajęcia przebiegały w atmosferze współpracy. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w ćwiczenia na zajęciach. Podczas zajęć  uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach przy tablicy multimedialnej, korzystając z aplikacji LearningApps.org, rozwiązywali zadania matematyczne i leksykalne. Przesympatyczna atmosfera, która towarzyszyła zajęciom sprzyjała uczeniu się z wykorzystaniem TIK, w sposób nowatorski. Cennym jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz integrowanie środowisk szkolnych. Uczestnicy lekcji pozytywnie ocenili przebieg zajęć. Zachęcamy do tej formy współpracy pomiędzy szkołami/placówkami skupionymi w Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego. Gospodarze działania dziękują za zaangażowanie wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy uczestniczyli w niecodziennej lekcji.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content