Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Warsztaty on-line uczniów z podstawówki w Czernikowie

W czwartek, 9 grudnia 2021r. uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Czernikowie uczestniczyli w warsztatach on-line prowadzonych przez psychologa ? p. Karolinę Paszko z Polskiego Centrum Profilaktyki. Celem warsztatów było zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niosą ze sobą dopalacze oraz zwiększenie świadomości uczniów na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych.

Zajęcia miały za zadanie pokazać młodzieży, iż zażywanie dopalaczy zaburza i obniża jakość życia, wpływa na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Uczniowie dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z dopalaczami. Spotkanie było okazją do rozmowy o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i  czy dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Młodzież uzyskała wiedzę  z zakresu negatywnych następstw zażywania dopalaczy. W trakcie warsztatów pani psycholog podnosiła samoocenę uczestników, która jest niezbędna do wyrażania własnych opinii w sposób nieskrępowany i asertywny oraz uświadamiała młodzież, iż ma prawo do odmowy, gdy pojawia się presja rówieśników. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Dzięki rozmowie i pracy w grupach uczniowie  poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Warsztaty zostały dobrze odebrane przez młodzież oraz nauczycieli. Mimo formy on-line aktywizowały uczniów do dialogu i refleksji.
Składamy podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Piątku za sfinansowanie ciekawych i pouczających warsztatów profilaktycznych.

tekst i foto: SP w Czernikowie

 

Skip to content