Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Widoczni – bezpieczni” w środku Polski

W piątek 15 listopada w Piątku obchodzono Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych. Głównym organizatorem i koordynatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku we współpracy ze placówkami oświatowymi z terenu Gminy Piątek, władzami samorządowymi, Komendą Powiatową Policji w Łęczycy i Posterunkiem Policji w Piątku, strażakami OSP Piątek, rodzicami oraz społecznością lokalną.

W okresie do 14 listopada 2019r. chętni uczniowie z klas I – VIII podczas zajęć świetlicowych, pozalekcyjnych, plastycznych, w szkole i w domu, z udziałem rodziców, dziadków, rodzeństwa wykonywali prace plastyczne nt. „WIDOCZNI – BEZPIECZNI” pod opieką p. B. Jankiewicz, wykonywali także plakaty oraz logotypy „WIDOCZNI – BEZPIECZNI” podczas zajęć świetlicowych. Uczniowie utalentowani humanistycznie tworzyli prace literackie nt. bezpieczeństwa na drogach pod okiem p. E. Kucharskiej, p.J. Wojtak, p. A. Łempickiej – Kmieciak. Chętni uczniowie z klas VII – VII zainteresowani grafiką komputerową wykonywali ulotkę promującą p/h „Świeć przykładem na drodze” pod kierunkiem p. R. Wojciechowskiego i p. F. Bartosiaka.
Wyłoniono najlepsze prace:
Wyniki konkursów w związku z obchodami  ŚWIATOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW DROGOWYCH:
Szkolny Konkurs Plastyczny „WIDOCZNI –BEZPIECZNI ” w kat. klas I – III:
I miejsce – Maja Wujcik kl. I b
II miejsce – Zuzanna Stefaniak kl. I b
III miejsce – Joanna Dysierowicz kl. III
Wyróżnienie – Maja Biernaciak III b
Szkolny Konkurs Plastyczny „WIDOCZNI –BEZPIECZNI ” w kat. klas IV –VIII
I miejsce – Małgorzata Jątczak kl. VI a
II miejsce – Wiktoria Sitkiewicz kl. V b
III miejsce – Michał Matusiak kl. VI b
Wyróżnienie – Agnieszka Mrowińska kl. VII c
– Maciej Karolak kl. V b
Szkolny Konkurs Literacki „WIDOCZNI –BEZPIECZNI ” w kat. klas IV –VIII
I miejsce – Daria Jóźwiak kl. VII b
II miejsce – Aleksandra Adamiak kl. VI b
III miejsce – Kinga Grzelak kl. VI b
Szkolny Konkurs Graficzny „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM ” w kat. ulotka klas VII –VIII
I miejsce – Łukasz Andrzejczak kl. VII c
II miejsce – Tymon Barylski kl. VI a
III miejsce – Jaku Błaszczyk VIII a
Ponadto w każdej klasie uczniowie pod kierunkiem swoich wychowawców wykonali gazetki ścienne pt. „WIDOCZNI – BEZPIECZNI”.

W okresie od 14 listopada 2019r. do 30 listopada 2019r. prace literackie i plastyczne w/w uczniów można oglądać na środowiskowej wystawie pt. „WIDOCZNI – BEZPIECZNI” na parterze szkoły.

W dniu 15 listopada 2019r. o godzinie 9.00 na holu II piętra odbył się apel „WIDOCZNI – BEZPIECZNI” z udziałem uczniów klas I – VIII pod opieką nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, zainteresowanych rodziców, przedstawiciela prezydium Rady Rodziców, przewodniczącego Rady Gminy Piątek wraz radnymi, policjantów KPP w Łęczycy i Posterunku Policji w Piątku, Prezesa OSP w Piątku ze strażakami.  Pani dyrektor K. Grabowska powitała przybyłych Gości. Po tym odbyło się przedstawienie słowno – muzyczne pt. „WIDOCZNI – BEZPIECZNI”, które zaprezentowali uczniowie klas II pod kierunkiem nauczycieli: p. M. Kaczorkiewicz i p. Beaty Wójcik, B. Szymczak, p. A. Sobór, p. J. Charusty. Barwne przedstawienie w formie montażu słowno – muzycznego apelujące o bezpieczeństwo na naszych drogach zachwyciło widzów. Pani dyrektor K. Grabowska podziękowała uczniom i nauczycielom za piękną lekcje nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaapelowała, do młodych ludzi, by przekazywali swoją wiedzę w domach rodzinnych i życzyła zebranym, by było zawsze tyle samo powrotów co wyjść/wyjazdów z i do domu.

Pan Komendant KPP w Łęczycy podziękował za świadectwo troski o bezpieczeństwo, za wspaniałe lekcje bezpieczeństwa, za edukowanie społeczności szkolnej i lokalnej. Zaapelował do zebranych, o rozwagę i mądrość jako użytkowników dróg. Przypomniał, że odblaski, w tym także kamizelki to ogromne dobrodziejstwo, które ratuje życie tym, którzy noszą je w szczególności po zmroku. Apelował, za pośrednictwem uczniów, do rodziców i całej społeczności lokalnej o noszenie odblasków. Skierował podziękowanie do społeczności szkolnej za działania, które są wzorem do naśladowania.
Z kolei uczniowie klas pierwszych zostali obdarowani kamizelkami odblaskowymi ufundowanymi Ministerstwo Sprawiedliwości i odblaskami ufundowanymi przez KPP w Łęczycy w ramach działań „Odblaskowe Pierwszaki”. Tradycyjnie policjanci wraz z przedstawicielem Rady Rodziców, wychowawcami klas, dyrektorem szkoły ubrali wszystkich pierwszaków w kamizelki odblaskowe prosząc jednocześnie o noszenie ich, kiedy wyruszamy na drogi, szczególnie po zmroku.

Następnie p. dyrektor szkoły wraz z policjantami, p. E. Stróżewską, p. B. Szymczak wręczyli zwycięzcom konkursów: literackiego, plastycznego i graficznego dyplomy i nagrody (puzzle, gry planszowe i stolikowe, książki, kamizelki odblaskowe, odblaski, worki odblaskowe) ufundowane przez Radę Rodziców, policję, PZU, dyrektora szkoły.

Nieocenioną lekcją dla uczestników spotkania był pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków OSP w Piątku pod bacznym okiem pani Prezes OSP J. Wejt – Świątkiewicz.

Po tym odbył się POKAZ – „SZKOLNA MODA Z ODBLASKIEM”. Uczestniczyło w nim 36 uczniów z klas I – VIII. Przy rytmach muzyki uczniowie prezentowali, na szkolnym wybiegu, swoje stroje na różne okazje, niejednokrotnie w sposób zabawny, a jednocześnie wymowny. Wiele było przy tym oklasków, humoru, dobrej zabawy. Każdy uczestnik pokazu mody otrzymał odblaski ufundowane KPP w Łęczycy. Pani dyrektor szkoły K. Grabowska otrzymała odblaskową kamizelkę zawierającą 100 odblasków, którymi obdaruje uczniów.

Po pokazie głos zabrał ponownie Komendant KPP w Łęczycy p. Z. Gruszczynski dziękując wszystkim za propagowanie bezpieczeństwa na drodze, za edukację w takim właśnie wydaniu, za dobre praktyki szkolne wypływające na środowisko lokalne – całej społeczności szkolnej, dziękując za innowacyjne podejście do problemu i efektywne działanie.

Po uroczystościach w szkole odbył się Marsz Milczenia w Środku Polski z logotypami – hasłami przygotowanymi w ramach zajęć klasowych, Happening w Środku Polski „WIDOCZNI – BEZPIECZNI”. Przy Urzędzie Gminy do marszu dołączył Wójt Gminy Piątek Pan Krzysztof Lisiecki.
W samym środku Polski przy kopule Geometrycznego Środka Polski odbyła się rozmowa kierowana nt. „WIDOCZNI BEZPIECZNI W ŚRODKU POLSKI” prowadzone pod kierunkiem Wójta Gminy Piątek p. K. Lisieckiego, Komendanta KPP w Łęczycy p. Z. Gruszczyńskiego i dyrektora szkoły K. Grabowską w asyście policji KPP w Łęczycy i Posterunku Policji w Piątku..

Dobre rady kierowane do uczestników Happeningu uwrażliwiały oraz uświadamiały szkolnym i lokalnej społeczności na problemy bezpieczeństwa na drogach. Pani dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcjom, rodzicom, pracownikom niepedagogicznym społeczności Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ZSMR im Walk nad Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku oraz Szkole Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, że dzięki współpracy z KPP w Łęczycy, Posterunkiem Policji w Piątku władzami samorządowymi i strażakami możemy wspólnie troszczyć się o bezpieczne wyjścia i powroty z i do domu.
Z kolei nauczycielki: p. M. Sobieraj, opiekun Samorządu Uczniowskiego p. E. Kucharska wraz z delegacją S.U. udali się na parafialny cmentarz, by zapalić znicze na grobach tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych. Tutaj chwila zastanowienia nad grobami uzmysławia młodym ludziom jak ważne jest noszenie odblaskowych emblematów oraz przestrzeganie wszystkich zasad.
tekst i foto: SP w Piątku

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content