Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Za grant sołecki w Konarzewie powstała siłownia plenerowa

Koniec sierpnia zaowocował powstaniem kolejnej siłowni plenerowej w naszej gminie. Nowe miejsce ćwiczeń powstało w ramach realizowanego przez sołectwo Konarzew i Gminę Piątek projektu „Dla zdrowia i integracji – siłownia plenerowa w Konarzewie”. Projekt jest dofinansowany jest kwotą 5 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 

Skip to content