Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,

Gmina Piątek zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy dotyczącej lokalnych zagrożeń społecznych, której celem jest opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2025-2026 ” Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie anonimowej ankiety elektronicznej oraz ankiety ulicznej wśród mieszkańców Gminy.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie  i  pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej.

Link do ankiety (link należy skopiować i wkleić w oknie adresowym przeglądarki internetowej):
https://www.webankieta.pl/ankieta/1134618/piatek-2024-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-energetyki.html

Skip to content