Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zebrali ponad 5 ton makulatury

W środę, 8 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyła się kolejna zbiórka makulatury i puszek aluminiowych. Koordynatorkami wiosennej zbiórki surowców wtórnych były nauczycielki: Wanda Grabarek i Arleta Osiecka.
Tradycyjnie od samego rana pod schody szkoły podjeżdżały samochody z bagażnikami i przyczepkami wypełnionymi surowcami wtórnymi. Zaangażowani byli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Mamy uczniów klasy III b,  – Anna Kmieciak i Aneta Marciniak  ważyły makulaturę i zapisywały nazwiska uczniów oraz ilość przyniesionych surowców wtórnych, a pracownik szkoły – Krzysztof  Ulisiak wraz z trzema uczniami z klas ósmych ładował i rozładowywali surowce na i z samochodów pana Grzegorza Stróżewskiego (rodzic z klasy II b) oraz pana Krysztofa Osieckiego, którzy  nieodpłatnie, poświęcając swój czas odwieźli makulaturę do punktu skupu w Łodzi.

Udało się zebrać  5100 kg  makulatury, 54 kg puszek aluminiowych oraz 60 kg tektury i 8 kg złomu stalowego.
Uzyskana ze sprzedaży kwota 2884,80 zł trafiła na konto Rady Rodziców i zostanie rozdysponowana na potrzeby uczniów.

Rekordziści, którzy zebrali najwięcej surowców wtórnych w całym roku szkolnym to:
Makulatura:
I miejsce – Błaszczyk Franciszek  z klasy V b  – 797,40 kg
II miejsce – Kacprzak Nadia z klasy III a ? 703, 74 kg
III miejsce – Jagodziński Michał z klasy III a ? 327,30 kg
wyróżnienie – Brodowicz Izabela z klasy VIII c ? 308,20 kg

Puszki aluminiowe:
I miejsce – Błachowicz Bartosz z klasy VIII c ? 35,40  kg
II miejsce – Miller Wojciech z klasy II b ? 11, 50 kg
III miejsce – Zapisek Jan z klasy VIII a ? 11,30 kg

Najwięcej makulatury zebrali uczniowie następujących klas:
I miejsce – Klasa III a ? 1258, 24 kg
II miejsce – Klasa III b ?  819, 70 kg
III miejsce – Klasa V a ?    817, 90 kg

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z koordynatorami przedsięwzięcia  składają ogromne słowa podziękowania dla całej społeczności szkolnej i lokalnej za zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych. Serdecznie dziękujemy zaangażowanym:  rodzicom, babciom, dziadkom, dobrym sąsiadom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a przede wszystkim uczniom. Dziękujemy za krzewienie ekologicznych postaw wśród naszej całej społeczności szkolnej i lokalnej oraz wieloletnie działania w tym zakresie. Wspólnie troszczymy się o nasze piątkowskie środowisko, by było czyste i estetyczne.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content