Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Złożono 561 wniosków suszowych

Gminna komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Piątek  dokonała wyliczeń strat suszowych.

Szacowania strat zrobiono w 561 gospodarstwach z terenu gminy Piątek oraz 73 gospodarstwach, których właściciele są mieszkańcami innych gmin. Zagrożenie suszą na poziomie gminy potwierdziły kolejne okresy raportowania dokonywane przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wartość wskaźnika Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą przez IUNG w Puławach dla Gminy Piątek została ustalona dla Kategorii gleb I, II i III. Z wyliczeń wynika, że straty w uprawach wystąpiły na powierzchni 6584 ha.

Zbiorcze protokoły z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz protokoły gospodarstw, w których łączna wysokość oszacowanych szkód wg kwoty obniżonego dochodu w gospodarstwie rolnym  przekracza 30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa zostaną przekazane Wojewodzie Łódzkiemu do zaopiniowania.

Skip to content