Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kampania „Poznaj Radon”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje o projekcie „Poznaj Radon” – kampanii  mającej na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat ryzyka związanego z występowaniem radonu w naszym otoczeniu. Przygotowany przez Państwową Agencję Atomistyki projekt edukacyjny ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Polski na problem szkodliwości wysokich dawek radonu, którego niebezpieczne stężenia mogą gromadzić się w miejscach pracy, szkołach i domach.

Więcej na temat projektu – https://www.gov.pl/web/poznajradon

 

Translate/Перекладач
Skip to content