Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wydarzenia turystyczne na plus

Na rajd turystyczny, zlot czy spływ kajakowy? Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na wsparcie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku pod nazwą „Wydarzenia Turystyczne Plus”.  Kwota do rozdysponowania to 150 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia mające na celu upowszechnianie i rozwój turystyki na terenie województwa łódzkiego a także zachęcajace mieszkańców do uprawiania aktywności turystycznej w naszym regionie. Na ten cel można pozyskać nawet 12 tys. zł, co stanowi 80 procent kosztów.

Dotacje można otrzymać na:

  • organizacje imprez i wydarzeń z zakresu turystyki aktywnej i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego,
  • organizacje szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki i krajoznawstwa w tym webinaria, szkolenia online, itp.,
  • przedsięwzięcia promujące walory turystyczne województwa łódzkiego, min. Wizyty studyjne, wirtualne spacery, filmy promocyjne, wydanie niekomercyjnych wydawnictw promocyjnych i krajoznawczych czy poradników turystycznych

Projekty, które otrzymają wsparcie, muszą zostać zrealizowane nie wcześniej niż 1 czerwca i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski można składać do 28 lutego w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: https://bit.ly/3geXP9l

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content