Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Można już składać wnioski

Burmistrz Piątku informuje ,iż został uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2023, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń- art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Oferty na realizację zadania publicznego składane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie (na rok 2023 zabezpieczono kwotę 8 000,00zł.). Wysokość dotacji nie może przekroczyć 2 000,00zł.

Regulamin przyznawania dotacji oraz druki uproszczonych ofert i sprawozdań dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piątku.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content