Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku odbędzie się nadzwyczajna XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
4. Wnioski i oświadczenia radnych.
5. Zakończenie obrad.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content