Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W Piątku odbyły się uroczystości 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W niedzielę 8 września w Piątku odbyły się gminne uroczystości 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą. W tym roku rozpoczęły się one odsłonięciem pamiątkowych tablic ustawionych przy pomniku Krzyż przy ulicy Łowickiej. Na tablicach wymienionych zostało z imienia i nazwiska 19 osób (spośród 44), które rozstrzelane zostały 14 września 1939 roku przez niemieckich żołnierzy. Tablice ufundowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej. Członkowie rodzin rozstrzelanych osób dokonali odsłonięcia tablic, a ks. Dziekan Stanisław Poniatowski je poświęcił i odmówił modlitwę.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uczestnicy uroczystości przeszli na Rynek, gdzie w asyście Pododdziału Honorowego wystawionego przez Wielkopolską Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu, Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń, pocztów sztandarowych i przybyłych na Wrześniowe Święto delegacji podniesiono flagę na maszt i odśpiewano hymn.

Następnie wszyscy przeszli z Rynku do kościoła p.w. Św. Trójcy, gdzie w intencji Żołnierzy Września 1939 roku, uroczyste nabożeństwo odprawił ks. Dziekan Stanisław Poniatowski.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości na czele z Orkiestrą Wojskową i Pododdziałem Honorowym przemaszerowali pod Pomnik 14 Wlkp. Dywizji Piechoty przy ulicy Kutnowskiej 19. Tu, po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Wójt Gminy Piątek ? Krzysztof Lisiecki, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród przybyłych na tegoroczne obchody znaleźli się m.in.:
– Żołnierze Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada z delegacją w składzie: st. chor. sztab. Artur Deneka, st. chor. Krzysztof Popławski, chor. Andrzej Kędzierski.
– Orkiestra Wojskowa garnizonu Toruń pod dowództwem Kapelmistrza kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza.
– Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Poznaniu, reprezentowany przez Prezesa Okręgu Wielkopolskiego, członka Zarządu Krajowego Związku oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ? Ernesta Mencla.
– Stowarzyszenie Weteranów i Przyjaciół 14. Wlkp. DP na czele z prezesem Maciejem Kandulskim i Wiesławem Witkowskim.
– Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, którego reprezentował  mjr Krzysztof Sałata.
– Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, którego reprezentował mjr Dominik Pietrasik ? Szefa wydziału Rekrutacji WKU w Łodzi.
– Dowódca I Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy reprezentowany przez kpt. Rafała Okniańskiego.
– Kpt. Łukasz Szczepański z 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.
– Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, którego reprezentowała Anna Jóźwik.
– Adrian Pawelski ? prezes Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 PP Karola II Króla Rumunii w Bukowcu.
– Poseł na Sejm RP ? p. Tadeusz Woźniak.
– Wojewoda Łódzki, którego reprezentował p. Zbigniew Nadkański.
– Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego – Wojciech Zdziarski
– Radni powiatowi: Zenon Dąbrowski i  Józef Mikołajczyk
– Radni Gminy Piątek z przewodniczącym Danielem Gorącym.
– Ksiądz Dziekan Stanisława Poniatowskiego.
– Komendant Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, którego reprezentował asp. Szt. Tomasz Barczak.
– Kierownik Posterunku Policji w Piątku ? st. asp. Sebastian Kieliszek z policjantami,
– Komendanta PSP w Łęczycy, którego reprezentował bryg. Arkadiusz Mistrzak.
– druhowie z OSP Piątek, Janków, Janowice Goślub i Balków wraz z pocztami sztandarowymi.
– Prezes firmy TOREX
– Delegacje Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy, ZGKiM w Piątku, GOPS w Piątku oraz przedstawiciele innych firm i zakładów.
– Delegacje szkół z pocztami sztandarowymi, przedszkola, stowarzyszeń i ugrupowań oraz liczne grono mieszkańców naszej gminy.

Wśród zaproszonych gości szczególne miejsce zajęli mieszkańcy Janowic z rodzinami: Pani Jadwiga Klimczak z d. Frankiewicz, Pani Lucyna Matusiak z d. Stawińska i Pan Eugeniusz Jóźwiak, którzy na wniosek złożony przez Krzysztofa Wójcika, wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic odznaczeni zostali nadanymi przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalami ?Pro Patria?. W imieniu Wojewody Łódzkiego medale wręczył p.  Zbigniew Nadkański, Dyrektor Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z Posłem na Sejm Tadeuszem Woźniakiem i Krzysztofem Lisieckim ? Wójtem Gminy Piątek i Renatą Lepalczyk ? Sekretarz Gminy.

Po wręczeniu medali w imieniu uhonorowanych podziękowania złożyła p. Wanda Oterska, córka Lucyny Matusiak. Następnie głos zabrali goście ? p. Wiesław Witkowski ze Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14. Wlkp. DP, p. Tadeusz Woźniak Poseł na Sejm RP oraz Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Łęczycki.

Po przemówieniach Apel Poległych poprowadził  chor. Andrzej Kędzierski. Następnie żołnierze pododdziału oddali salwę honorową, po której delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości przed pomnikiem zakończyła defilada Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń i Pododdziału Honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Ostatnim punktem niedzielnych uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń pod dowództwem Kapelmistrza kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza, który odbył się na boisku ZSMR i nagrodzony został gromkimi brawami publiczności. Także na boisku mieścił się punkt promocyjny akcji ?Zostań Żołnierzem? przygotowany i wystawiony przez majora Dominika Pietrasika ? Szefa wydziału Rekrutacji WKU w Łodzi.

Uroczystościom 80. Rocznicy Bitwy nad Bzurą towarzyszyła przygotowana przez TMPiO wystawa plenerowa ?Piątek 1939. Zachowaj w pamięci?, którą można oglądać na Rynku w Piątku do końca września.
W imieniu organizatorów kierujemy słowa podziękowania do wszystkich uczestników  uroczystości oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do jej zorganizowania.

List od Dowódcy Garnizonu Warszawa

Skip to content