Urząd Gminy Piątek

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek w godz. 7:00 - 15:00
środa w godz. 7:00 - 16:00
czwartek  w godz. 7:00 - 15:00
piątek w godz. 7:00 - 14:00
tel. 24 722 19 19, 24 722 11 58
fax 24 722 19 09

BiP
ePUAP
 

Program Usuwania Azbestu w Gminie Piątek na lata 2013-2032

Ostrzeżenia meteorologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 28
Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od 2016-06-23 13:00:00
do 2016-06-26 18:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo: 90%
więcej>>>
źródło:
IMGW-BIP

Konsultacje społeczne dokumentów prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023

Wójt Gminy Piątek ogłasza konsultacje społeczne dokumentów: Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015 – 2023. Konsultacje odbędą się w okresie od 14 czerwca do 5 lipca 2016 r. Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Prognozy, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Projekt "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015 – 2023", „Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015 - 2023" oraz formularz dostępny jest również w Urzędzie Gminy Piątek.

Ankietę konsultacyjną należy przesłać:
1. w wersji elektronicznej na adres: ugpiatek@ugpiatek.pl - w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Prognozy dla SR Gminy Piątek”
lub
2. złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek (lub przesłać na podany adres).
W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023

Wójt Gminy Piątek serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023.
 
Projekt Strategii nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie gminy.
 
Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim ułatwienie procesu pozyskiwania środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2014 – 2020.
   
Przedmiot konsultacji:
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Piątek na lata 2015-2023 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu. Termin konsultacji: od 22 kwietnia do 27 maja 2016 r.

Forma konsultacji:
Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz dostępny jest również w Urzędzie Gminy Piątek.

Formularz proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres: ugpiatek@ugpiatek.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Piątek.

Zagłosuj na "Podwórko NIVEA"

Zgłoszona przez Gminę Piątek lokalizacja na Podwórko NIVEA bierze udział w ogólnopolskim konkursie.
Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem strony: www.nivea.pl/podworko2016 bądź przez mobilną aplikację.
Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa na wygraną i wspólną zabawę.
Konkurs Podwórko NIVEA składa się z dwóch etapów głosowania:
•Etap I trwał od dnia 5 maja 2016 r. do 2 czerwca r. do godziny 23:59:59
•Etap II trwa od dnia 3 czerwca 2016r. do 30 czerwca 2016r. do godziny 23:59:59
W każdym etapie głosowania wyłonionych zostanie 20 Zwycięskich Lokalizacji.

Wygrana w konkursie zależy przede wszystkim od wspólnego zaangażowania i aktywnego głosowania przez lokalną społeczność.
Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie i aktywnego głosowania. Proces rejestracji zajmuje kilka minut, a codzienne oddanie głosu - zaledwie kilka sekund. Wspólnym działaniem możemy przyczynić się do powstania nowego rodzinnego miejsca zabaw.
 

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Piątek RSS

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4
tel. 24 721 11 00
e-mail:...

NZOZ "Alamed" - ...

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku prezentuje rozkład jazdy autobusów szkolnych, obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016.

W przetargu wyłoniona została firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która od 1 stycznia 2016 odbiera śmieci od mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na odbiór śmieci...

Rozkład jazdy Sandbus
Kierunek Łódź
KURSUJE OD...

Informujemy, że załatwianie...

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie

randomness